570 000 122 recepcja_cmbb@op.pl

Anestezjologia

specjalista anestezjolog

anestezjolog

Anestezjologia to dział medycyny klinicznej zajmujący się metodami znieczulenia, a mówiąc dokładniej, doborem, prowadzeniem i kontrolą znieczulenia. Wykorzystanie odpowiedniej metody znieczulającej jest niezbędne zarówno podczas zabiegów operacyjnych i okołooperacyjnych, jak również u chorych zmagających się z chorobami przewlekłymi, na przykład z nowotworem, czy w różnego typu nagłych przypadkach.

Czym zajmuje się anestezjolog?

Większość osób kojarzy anestezjologa z wykonywaniem znieczulenia przed zabiegiem operacyjnym. Rola anestezjologa jest znacznie większa, znieczula on pacjenta do zabiegu, a także czuwa nad jego bezpieczeństwem przed, podczas i po przeprowadzanych zabiegach. Pracuje również w Poradni Leczenia Bólu pomagając pacjentom mającym silne lub przewlekłe dolegliwości bólowe.

Pomoc anestezjologa

Anestezjolog przeprowadza z chorym wywiad medyczny, rozmawia z pacjentem na temat przyjmowanych leków, alergii, dotychczasowych chorób, chorób przewlekłych i innych, istotnych przy doborze znieczulenia kwestii. Choć nad zdrowiem pacjenta czuwa wielu specjalistów, to anestezjolog opracowuje strategię postępowania znieczulającego, omawia ją z chorym i czuwa nad jej przebiegiem.

Anestezjolodzy bardzo często prowadzą oddziały intensywnej terapii, zajmują się wybudzaniem chorych po zabiegu, stanowią ważną część zespołu karetek reanimacyjnych.

Znaczenie anestezjologii

Historia anestezjologii sięga XIX wieku, kiedy to po raz pierwszy zaczęto stosować środki znieczulające podczas operacji. Znaczenie anestezjologii jest więc niezaprzeczalne. Dzięki niej możliwe jest przeprowadzenie złożonych procedur medycznych z minimalnym dyskomfortem dla pacjenta.

Rodzaje anestezji

Anestezja może być ogólna, regionalna lub miejscowa.

  • Anestezja ogólna prowadzi do utraty przytomności pacjenta.
  • Anestezja regionalna obejmuje znieczulenie dużej części ciała, jak np. podczas znieczulenia zewnątrzoponowego lub podpajęczynówkowego.
  • Anestezja miejscowa natomiast polega na znieczuleniu konkretnej części ciała.
  • Sedacja to stan spowodowany podaniem leków uspokajających.

Ryzyko i komplikacje związane z anestezją

Mimo że anestezja jest bezpieczna, istnieje ryzyko krótko- i długoterminowych komplikacji, takich jak reakcje alergiczne, problemy z oddychaniem czy komplikacje neurologiczne. Faktory ryzyka obejmują stan zdrowia pacjenta, rodzaj operacji i rodzaj anestezji.

Najnowsze osiągnięcia i innowacje w anestezjologii

Anestezjologia nieustannie się rozwija. Technologie, nowoczesne urządzenia do podawania anestezji i monitorowania stanu pacjenta, zwiększają bezpieczeństwo chorych. Wciąż też prowadzone są badania, których celem jest jeszcze lepsze zrozumienie skomplikowanych mechanizmów anestezji i odkrycie nowych metod jej podawania. Dodatkowo, na znaczeniu zyskuje rola sztucznej inteligencji, ze szczególnym naciskiem na monitorowanie pacjentów i analizę danych medycznych.

Anestezjologia pełni kluczową rolę w medycynie, umożliwiając przeprowadzenie procedur chirurgicznych z minimalnym dyskomfortem dla pacjenta. Anestezjolodzy, jako specjaliści w tej dziedzinie, potrafią efektywnie zarządzać bólem i stanami krytycznymi. Biorąc pod uwagę tempo rozwoju technologii i nauki medycznej, przyszłość anestezjologii wydaje się jasna, z wieloma możliwościami poprawy komfortu i bezpieczeństwa pacjentów.

 

Adres

Białe Błota k. Bydgoszczy
ul. Szubińska 87 B

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek: 07.00 – 19.00
Sobota - Niedziela: nieczynne