570 000 122 recepcja_cmbb@op.pl

Medycyna pracy

lek. med. Elżbieta Tokarska

Specjalista medycyny pracy

Medycyna pracy jest szeroką dziedziną medycyny. Jej głównym założeniem jest ochrona zdrowia i bezpieczeństwa osób pracujących w różnych zawodach. Lekarz medycyny pracy, poprzez przeprowadzanie badań i wywiadu ocenia zdolność pracownika do wykonywania pracy na danym stanowisku. Lekarz wydaje specjalne
orzeczenia, które określają zdolność osoby do pracy lub wskazuje przeciwwskazania do jej podjęcia.

Skierowanie i przebieg wizyty u lekarza medycyny pracy

Na wizytę do lekarza medycyny pracy należy otrzymać skierowanie. Skierowanie do lekarza wystawia firma zatrudniająca daną osobę. Dokument kierujący na badanie musi zawierać niezbędne dla lekarza informacje, takie jak opis stanowiska i zagrożeń, z jakimi może spotkać się pracownik. Przebieg wizyty i rodzaj badań, jakie przeprowadzone zostaną z zakresu medycyny pracy zależne są od rodzaju zawodu, jaki wykonuje osoba kierowana.

Pierwszym krokiem, jaki wykonuje lekarz medycyny pracy jest przeprowadzenie wnikliwego wywiadu, w którym należy podać informacje o przebytych chorobach, przyjmowanych lekach oraz ogólnym stanie zdrowia. Kolejnymi etapami są pomiar ciśnienia krwi, osłuchanie pracy serca. Lekarz medycyny pracy często zleca wykonanie podstawowych badań z krwi oraz badań moczu.

W zależności od wykonywanego zawodu, kolejne etapy różnią się od siebie. Pracownik biurowy z pewnością przejdzie badanie wzroku, a jeśli lekarz wykryje nieprawidłowości, skieruje pacjenta do okulisty. Osoby, które wykonują pracę na wysokości muszą wykonać specjalistyczne badania wysokościowe. Ratownicy zobligowani są do wykonania badania, które nazywa się spirometrią. Wszelkie specjalizacje, w których pył lub chemikalia są zagrożeniem, wymagają przeprowadzenia przez lekarza prześwietlenia płuc, w celu wykrycia ewentualnych zmian chorobowych. Zawodowi kierowcy z kolei przejdą dodatkowo badania neurologiczne, które pozwolą ocenić zdolności koordynacji ruchowej, a także badanie słuchu oraz wzroku.

Rodzaje wizyt u lekarza medycyny pracy oraz wydawanie orzeczeń

Częstotliwość wizyt oraz wskazania do nich ściśle określa kodeks pracy. Badanie należy odbyć przed rozpoczęciem nowej pracy, a także po zmianie jej charakteru lub stanowiska na inne, nawet w tej samej firmie. Orzeczenie lekarskie posiada termin ważności. Po jego zakończeniu każdy pracodawca jest zobowiązany skierować pracownika na jego odnowienie. Jeśli pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni, także musi odbyć powtórne badanie, aby lekarz uznał, iż pracownik jest zdolny do pracy.

Badania z dziedziny medycyny pracy dzieli się na trzy rodzaje. Badanie wstępne – przeprowadzane jest przed rozpoczęciem nowej pracy. Badanie okresowe – przeprowadzane kolejno po badaniu wstępnym, po utracie jego ważności. Ich liczba zależy od zagrożeń, jakich pracownik doświadcza w miejscu pracy. Ostatnim rodzajem są badania kontrolne, które przeprowadza się po przebywaniu na trzydziestodniowym zwolnieniu lekarskim.

Nie należy lekceważyć badań z zakresu medycyny pracy. Są to kontrolne badania, podczas których lekarz może doszukać się nieprawidłowości w stanie zdrowia. Dzięki temu doktor może skierować na dalsze wizyty do specjalistów.

Adres

Białe Błota k. Bydgoszczy
ul. Szubińska 87 B

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek: 07.00 – 19.00
Sobota - Niedziela: nieczynne