570 000 122 recepcja_cmbb@op.pl

Badanie prenatalne nieinwazyjne nie wymaga wykonania procedury zabiegowej i jest bezpieczne dla matki i jej dziecka .

Kluczową kwestią w nieinwazyjnych badaniach prenatalnych jest  USG wykonane u ciężarnej pomiędzy 11 a 13+6 tyg. ciąży wraz z oceną w surowicy krwi ciężarnej białka PAPP-A oraz hormonu – wolnej podjednostki B-HCG.   Badanie to pozwala na ocenę ryzyka wystąpienia u dziecka najczęściej występujących nieprawidłowości genetycznych – zespołu Downa, Edwardsa, Patau lub wad cewy nerwowej . Dodatkowo badanie pozwala na ocenę ryzyka wystąpienia porodu przedwczesnego, zahamowania wewnątrzmacicznego wzrostu płodu lub wystąpienia  groźnego powikłania ciąży jakim jest rzucawka. W przypadku podwyższonego ryzyka wystąpienia tych chorób możliwe jest włączenie leczenia.

W czasie wizyty prenatalnej oprócz badania USG z oceną przezierności karkowej (NT), oceną kości nosowej (NB), przepływów na zastawce trójdzielnej serca, przepływów w przewodzie żylnym oraz przepływów w tętnicach macicznych zostanie zebrany wywiad medyczny oraz zostanie pobrana krew. Na zakończenie wizyty zostaną przedstawione wstępne wyniki badania, a ostateczne po otrzymaniu wyników badania krwi.