570 000 122 recepcja_cmbb@op.pl

Polityka prywatności

Ważne: nasza strona WWW wykorzystuje pliki cookies.

Wykorzystujemy informacje zapisywane w postaci plików cookies wyłącznie do obsługi tzw. mechanizmu sesji użytkownika, który umożliwia korzystanie z interaktywnego panelu pacjenta i formalności związanych z obsługą rejestracji internetowej, przy jednorazowym zalogowaniu się użytkownika na podstawie posiadanych przezeń danych uwierzytelniających.  Nie wykorzystujemy plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, lub reklamowych, a tym bardziej nie udostępniamy tego rodzaju informacji jakimkolwiek osobom trzecim. W oprogramowaniu służącym do korzystania z Internetu (przeglądarce) istnieje możliwość zmiany ustawień dotyczących polityki przechowywania plików cookies. Korzystanie z naszej strony WWW bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

 Polityka prywatności

Przykładamy ogromny nacisk na ochronę prywatności użytkowników naszej strony WWW. Poniżej publikujemy dokument objaśniający sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach strony WWW w placówce Centrum Medyczne „Białe Błota”.

 I. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników naszych serwisów internetowych

1. Dane dotyczące użytkowników naszej strony WWW przetwarzane są przez Centrum Medyczne „Białe Błota” z siedzibą w Białych Błotach, ul. Szubińska 87B, 86-005 Białe Błota, o numerach NIP: 764-101-49-27 oraz REGON: 570184582, zwaną dalej Gabinetem. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Grzegorz Szymczak (tel. 609118777, e-mail: grzegorz.szymczak@onet.eu)

2. Gromadzone dane przetwarzane są zgodnie z zakresem zezwolenia udzielonego przez użytkownika na podstawie jego działań w zakresie korzystania ze strony WWW Gabinetu, lub na podstawie innych przesłanek dopuszczonych ustawowo, legalizujących przetwarzanie danych, w celu uzyskiwania informacji przez pacjenta lub realizacji zamawiania usług świadczonych przez Gabinet, zgodnie z wymogami prawa a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3.  Strony WWW Gabinetu nie gromadzą danych użytkowników w sposób automatyczny, gdyż zawsze dzieje się to w następstwie odpowiednich i celowych działań użytkowników, w szczególności wysyłania zapytań lub działań związanych z procesem zamówieniowym usług świadczonych przez Gabinet.

4. Ochrona danych osobowych jest zapewniana na etapie ich przesyłania poprzez 128-bitowy protokół bezpieczeństwa SSL zapewniający szyfrowanie transmisji danych.

5. O ile obsługa oprogramowania do rejestracji tego wymaga, administrator danych osobowych może w drodze umowy powierzyć przetwarzanie tych danych innym podmiotom. Odbiorcami danych osobowych są także dostawcy usług IT.

6. W celu skorzystania z usługi rejestracji  internetowej świadczonej przez Gabinet, wymagane jest dokonanie przez użytkownika stosownego zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza rejestracji. Formularz zawiera szereg pól obejmujących między innymi dane umożliwiające określenie tożsamości zamawiającego (dane osobowe), przy czym obligatoryjne jest wypełnienie niektórych z nich, wskazanych jako informacje wymagane. Brak wypełnienia pól wymaganych skutkuje niemożnością uzyskania informacji lub rejestracji.

7. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych go dotyczących, żądania niezwłocznego sprostowania danych jeśli są nieprawidłowe, żądania uzupełnienia niekompletnych danych, żądania usunięcia swoich danych w razie gdy zachodzą przesłanki określone w art. 17 RODO, żądania ograniczenia przetwarzania danych w razie gdy zachodzą przesłanki określone w art. 18 RODO.

8. Każdemu użytkownikowi, który ujawnił swoje dane przysługuje prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który zostanie powołany po likwidacji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

9. Gabinet nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom chyba, że dzieje się to na życzenie użytkownika, za jego wyraźną zgodą, lub też na żądanie organów państwa uprawnionych na postawie prawa i prowadzonych przezeń postępowań.

 II. Polityka przechowywania plików cookies

 1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych, Gabinet  stosuje mechanizmy tzw. cookies, a zatem informacje generowane przez serwery wykorzystywane przez Gabinet na urządzeniu końcowym użytkownika, które te same serwery mogą ponownie odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, jak również Gabinet może wykorzystywać inne technologie o funkcjach podobnych lub tożsamych z mechanizmem cookies.
 2. W niniejszym dokumencie opisującym politykę prywatności, informacje dotyczące mechanizmu cookies znajdują zastosowanie również w przypadku innych, podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne (pliki tekstowe), które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony WWW Gabinetu. Zawierają z reguły nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są zazwyczaj w celu:
  – dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tych serwisów,  szczególnie pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
  – tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu internetowego z niego korzystają, w celu ulepszania ich struktury i zawartości
  – utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wprowadzać danych uwierzytelniających, a w przypadku formularzy zamówieniowych, możliwe jest podzielenie procesu zamówieniowego na mniejsze etapy rozłożone na kilka podstron
  – dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań
 5. W ramach strony WWW udostępnianej przez Gabinet możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
  – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu
  – służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu
  – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu
  – umożliwiające zapamiętywanie wybranych przez użytkownika ustawień oraz wpisów w formularzu zamówieniowym
 6. W większości przypadków oprogramowanie do korzystania z serwisów WWW (przeglądarka internetowa),  domyślnie pozwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą w dowolnym momencie dokonać  zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub też informować o ich każdorazowej chęci zamieszczenia w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym strona WWW Gabinetu będzie mogła uzyskiwać dostęp do tych informacji przy kolejnej wizycie użytkownika.
 8. Wyłączenie mechanizmów cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach strony WWW Gabinetu, zwłaszcza rezerwacji usług przez internet. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w serwisach internetowych Gabinetu.
 9. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego Gabinetu, a następnie wykorzystywane przez partnerów Gabinetu, jednak wyłącznie w zakresie świadczenia usług oprogramowania w postaci usługi, celem zapewnienia najwyższej jakości usług.

 III. Kontakt

W przypadku pytań użytkowników dotyczących Polityki Prywatności  opisanej w niniejszym dokumencie stosowanej przez Gabinet, jak również w celu realizacji uprawnień określonych w pkt. I.7., prosimy o kontakt pocztą elektroniczną na adres grzegorz.szymczak@onet.eu

Adres

Białe Błota k. Bydgoszczy
ul. Szubińska 87 B

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek: 07.00 – 19.00
Sobota - Niedziela: nieczynne