570 000 122 recepcja_cmbb@op.pl

Badanie USG (inaczej ultrasonografia) przeprowadzane jest kilkakrotnie u każdej kobiety w ciąży w celach diagnostycznych. To całkowicie bezpieczna i nieinwazyjna metoda, która umożliwia rozpoznanie różnego rodzaju nieprawidłowości w rozwoju płodu oraz ocenę wieku ciążowego, pozycji dziecka w macicy, poszczególnych narządów dziecka oraz ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych. Na czym polega badanie ultrasonograficzne? Jakie są różnice między USG 2D/3D/4D?

Badanie USG – na czym polega?

USG to badanie obrazowe przeprowadzane przy użyciu fal ultradźwiękowych. Na czym dokładnie polega? Najpierw na brzuch badanej pacjentki nanosi się żel, dzięki czemu możliwe jest prawidłowe przewodnictwo ww. fal. Następnie do brzucha kobiety przykłada się specjalne urządzenie generujące ultradźwięki. Fale przenikają przez powłoki brzuszne docierając do narządów wewnętrznych, odbijają się i tworzą obraz widoczny na monitorze.

Badanie USG należy wykonać parokrotnie w trakcie ciąży:

  • między 11. a 14. tygodniem ciąży po to, by ocenić wiek ciąży, budowę zewnętrzną i narządy wewnętrzne płodu, a także parametry mogące wskazywać na wady chromosomalne,
  • między 18. a 22. tygodniem ciąży w celu ocenienia anatomii dziecka, masy płodu, położenia łożyska, szyjki macicy i ilości płynu owodniowego,
  • między 28. a 32. tygodniem ciąży po to, by ocenić pozycję dziecka w macicy, jego rozwój, stan szyjki macicy, położenie łożyska, ilość płynu owodniowego.

Badanie USG – rodzaje i różnice

Wyróżniamy trzy rodzaje badań ultrasonograficznych. Są to:

  • USG 2D – badanie USG 2D umożliwia uzyskanie obrazu w jednej płaszczyźnie. Na monitorze widoczny jest zatem jedynie ogólny zarys dziecka, czytelny wyłącznie dla lekarza. Podczas badania ultrasonograficznego 2D można ocenić stan mózgu, serca, nerek, żołądka i innych narządów wewnętrznych dziecka oraz wykryć wady, na przykład serca czy rozszczep kręgosłupa. Ponadto USG 2D pozwala sprawdzić ilość wód płodowych czy umiejscowienie łożyska.
  • USG 3D – USG 3D w porównaniu do badania 2D to statyczny obraz w trzech wymiarach, dzięki któremu zobaczyć można zarys dziecka i wnętrze macicy. W związku z tym, że obraz jest wyraźniejszy niż w przypadku USG 2D, jest czytelny nie tylko dla lekarza, lecz także dla rodziców maluszka. Dzięki badaniu ultrasonograficznemu 3D można zobaczyć twarz dziecka, ocenić jego budowę anatomiczną i zewnętrzną, a także rozpoznać wady struktur powierzchniowych (cewy nerwowej, kończyn górnych i dolnych, struktury kostnej głowy itd.).
  • USG 4D – USG 4D to obrazowanie trójwymiarowe w czasie rzeczywistym. Badanie umożliwia obserwację zachowania i ruchów dziecka.

USG 2D/3D/4D – podsumowanie

USG 2D to obrazowanie dwuwymiarowe, które jest bardzo często nieczytelne dla rodziców dziecka. Obraz uzyskiwany podczas badania ultrasonograficznego 3D i 4D jest bardziej wyraźny i czytelny. W trakcie USG 3D można dostrzec zarys ciała dziecka, a także jego twarz. USG 4D umożliwia natomiast oglądanie maluszka w czasie rzeczywistym oraz śledzenie jego zachowań i ruchów, co dostarcza wielu informacji na temat rozwoju płodu.