570 000 122 recepcja_cmbb@op.pl

Badania prenatalne są rodzajem badań płodu, dzięki którym można wykryć wady genetyczne i wrodzone, co pozwala rodzicom na lepsze przygotowanie się do opieki nad dzieckiem po urodzeniu, a w niektórych przypadkach także na wdrożenie odpowiedniej terapii jeszcze przed narodzinami. Rozwój technologii medycznych sprawił, że badania prenatalne stały się bardziej dostępne i precyzyjne, co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu ciężarnych. Istotne jest, aby przyszłe matki były świadome różnorodności dostępnych metod badań, ich celów oraz potencjalnych korzyści. Jakie są zatem rodzaje badań prenatalnych? Zachęcamy do lektury.

Badania prenatalne – czym są?

Badania prenatalne to zespół procedur diagnostycznych, które są przeprowadzane w czasie ciąży, w celu oceny stanu zdrowia płodu. Ich głównym zadaniem jest identyfikacja ewentualnych wad wrodzonych, chorób genetycznych, a także innych potencjalnych zagrożeń dla zdrowia dziecka i matki. Badania te umożliwiają monitorowanie prawidłowego rozwoju płodu, a także, w niektórych przypadkach, wczesną interwencję medyczną, co może znacząco wpłynąć na dalsze leczenie i opiekę nad dzieckiem. Wśród badań prenatalnych wyróżniamy metody nieinwazyjne i inwazyjne.

Jakie wady wykrywają badania prenatalne?

Spektrum wad, które mogą być zidentyfikowane dzięki tym badaniom, jest szerokie i obejmuje zarówno wady strukturalne, jak i genetyczne.

  • Wady strukturalne płodu – np. rozszczep kręgosłupa, anencefalia, przepuklina pępkowa, atrezja przełyku, wady kończyn, wady układu moczowo-płciowego.
  • Zaburzenia genetyczne i chromosomalne – zespół Downa, zespół Edwardsa, zespół Patau, dystrofia mięśniowa Duchenne’a, mukowiscydoza. 
  • Inne zagrożenia dla płodu – wady powstałe w wyniku infekcji, np. toksoplazmoza, różyczka, wady związane z nieprawidłowym wzrostem płodu, np. małowodzie.

Rodzaje badań prenatalnych

Badania prenatalne są niezwykle ważnym elementem opieki nad ciężarną i jej dzieckiem. Dzielimy je na dwie główne kategorie: nieinwazyjne i inwazyjne, które różnią się metodologią, celami oraz stopniem ryzyka dla matki i płodu.

1. Nieinwazyjne badania prenatalne

  • Ultrasonografia (USG) Genetyczna – jest to podstawowe badanie, które pozwala na ocenę budowy ciała płodu, a w szczególności na wykrycie wad strukturalnych. USG genetyczne najczęściej przeprowadza się między 11. a 14. tygodniem ciąży.
  • Test PAPP-A (Białko A związanego z ciążą) – badanie to polega na pomiarze poziomu białka PAPP-A w krwi matki. Niskie stężenie tego białka może wskazywać na zwiększone ryzyko zaburzeń chromosomalnych płodu, jak zespół Downa.
  • Test Nifty, SANCO, PANORAMA – są to zaawansowane testy genetyczne, które analizują wolne DNA płodu obecne w krwi matki. Pozwalają one na ocenę ryzyka wystąpienia najczęstszych chorób genetycznych.

2. Inwazyjne badania prenatalne

  • Amniopunkcja – polega na pobraniu próbki płynu owodniowego, co pozwala na dokładną analizę genetyczną płodu. Zazwyczaj przeprowadza się ją po 15. tygodniu ciąży.
  • Biopsja kosmówki (CVS – Chorionic Villus Sampling) – jest to pobranie próbki kosmówki, która zawiera komórki płodu. Pozwala na wczesną diagnozę genetyczną, już między 10. a 13. tygodniem ciąży.
  • Kordocenteza – ta metoda polega na pobraniu próbki krwi z pępowiny płodu. Jest używana rzadziej, głównie do diagnostyki infekcji lub anemii płodu.
  • Fetoskopia – to bardziej zaawansowana metoda, która pozwala na bezpośrednią wizualizację płodu za pomocą endoskopu. Może być wykorzystywana do diagnostyki oraz leczenia niektórych schorzeń płodu.

Każda z tych metod ma swoje wskazania, zalety oraz potencjalne ryzyka. Wybór odpowiedniego badania powinien być zawsze dokonywany przez lekarza w sposób indywidualny, na podstawie oceny stanu zdrowia ciężarnej, historii medycznej oraz zaleceń specjalisty.

Podsumowanie

Wybór odpowiedniego badania prenatalnego jest decyzją, która powinna być podjęta w oparciu o indywidualne potrzeby i stan zdrowia matki oraz płodu. Nie ma jednego, uniwersalnego testu, który będzie odpowiedni dla każdej ciężarnej. Zamiast tego, wybór powinien być podyktowany przez szereg czynników, w tym historię medyczną, aktualny stan zdrowia, wyniki wcześniejszych badań oraz rekomendacje lekarza prowadzącego ciążę. Badania nieinwazyjne, takie jak ultrasonografia czy testy biochemiczne krwi, są często pierwszym wyborem ze względu na ich bezpieczeństwo i dostępność. Są one odpowiednie w większości przypadków, szczególnie gdy nie ma wyraźnych wskazań do przeprowadzenia badań inwazyjnych.