570 000 122 recepcja_cmbb@op.pl

Badania i testy prenatalne Bydgoszcz

Badania i testy prenatalne umożliwiają wykrycie nieprawidłowości płodu na wczesnym etapie ciąży. Na tej podstawie można ustalić schemat postępowania w kolejnych miesiącach ciąży, podczas porodu i po narodzinach dziecka. Świadomość wystąpienia wad genetycznych i rozwojowych ma kluczowe znaczenie zarówno dla rodzica, który może przygotować się do przyjścia na świat dziecka, jak i lekarza, który może zaplanować i wdrożyć leczenie płodu po porodzie, a niekiedy już w łonie matki.

Badania prenatalne

Badania prenatalne stanowią pierwszy etap diagnostyki. Testy prenatalne najczęściej przeprowadzane są dopiero po badaniach prenatalnych.

Badania prenatalne obejmują:

 • USG ‒ przeprowadzane jest badanie USG z oceną NT (przezierność karkowa), NB (kość nosowa), TV (przepływy na zastawce trójdzielnej serca płodu), DV (przepływ krwi w przewodzie żylnym płodu) oraz UA (przepływy krwi w tętnicach macicznych matki).
 • Badania krwi – białko PAPPA oraz f-BHCG.
 • Wywiad medyczny.
 • Pomiary RR na obu kończynach górnych.

Dane uzyskane z tych badań pozwalają wyliczyć prawdopodobieństwo wystąpienia zespołu Downa, Patau, Edwardsa, jak również ryzyka porodu przedwczesnego, preeklampsji u matki lub hypotrofii płodu.

Badanie może zostać wykonane pomiędzy 11,0 a 13,6 tyg. ciąży.

Kiedy wykonać badania prenatalne?

Badania prenatalne wykonuje się u wszystkich ciężarnych.

Istnieją szczególne wskazania do wykonania badań prenatalnych, takie jak:

 • utrata ciąży z przyczyn naturalnych w przeszłości,
 • urodzenie wcześniej dziecka z wadą genetyczną,
 • wiek matki (powyżej 35. roku życia),
 • wiek ojca (powyżej 55. roku życia),
 • jeden z rodziców jest nosicielem aberracji chromosomowej,
 • stwierdzone choroby bądź wady genetyczne u najbliższych członków rodziny (od strony matki i ojca dziecka).

Testy prenatalne – rodzaje

Testy prenatalne dzieli się na dwie podstawowe grupy – testy nieinwazyjne (inaczej przesiewowe) oraz testy inwazyjne, czyli diagnostyczne. W przypadku pierwszej grupy testów, materiał genetyczny dziecka pozyskuje się z krwi matki (dokładnie z osocza). Jeśli wynik nie wykaże niczego niepokojącego, nie trzeba przeprowadzać kolejnych badań (inwazyjnych).

Testy prenatalne nieinwazyjne

Testy nieinwazyjne pozwalają ocenić ryzyko wystąpienia wady rozwojowej lub genetycznej u płodu, przy zachowaniu całkowitego bezpieczeństwa. Przeprowadzane badania nie zagrażają w żaden sposób matce i dziecku.

W naszym Centrum Medycznym wykonujemy:

Test prenatalny SANCO lub NIFTY – to bardzo skuteczny, dokładny i wiarygodny test genetyczny, który pozwala ocenić strukturę i liczbę wszystkich chromosomów, wykrywa trisomie i monosomie, określa ryzyko wystąpienia mozaikowości. Pozwala na ocenę ryzyka wystąpienia m.in. zespołu Downa, Edwardsa, Patau. Badanie wykonuje się po 10. tygodniu ciąży.

Badania prenatalne inwazyjne

Inwazyjne badania prenatalne przeprowadza się dopiero wówczas, gdy wynik badań nieinwazyjnych był nieprawidłowy. Ze względu na potrzebę pobrania próbki z bezpośredniego otoczenia płodu, badania mogą prowadzić do powikłań.

Badania inwazyjne prenatalne to:

 • Biopsja kosmówki – przez powłoki brzuszne ciężarnej kobiety pobiera się części kosmówki. Test powinno się wykonać pomiędzy 8 a 11 tygodniem ciąży.
 • Amniopunkcja – w trakcie badania pobiera się próbkę płynu owodniowego. Dzięki analizie materiału można wykryć różne choroby genetyczne, zaburzenia chromosomowe, zakażenia bakteryjne lub wirusowe. Badanie wykonuje się od 13 do 21 tygodnia ciąży.
 • Kordocenteza – przez powłoki brzuszne pobiera się krew pępowinową. Badanie należy przeprowadzić po 18. tygodniu ciąży.

Badania inwazyjne wykonuje się w warunkach szpitalnych.

Zapraszamy do naszego Centrum Medycznego wszystkie pacjentki z Bydgoszczy i okolicznych miejscowości.

Adres

Białe Błota k. Bydgoszczy
ul. Szubińska 87 B

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek: 07.00 – 19.00
Sobota - Niedziela: nieczynne